Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

                                   avilla@avillasiofok.hu   +36704661123

.

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az AvillaThanoffer Siófok szolgáltatásai igénybevételének feltételeit rögzíti.

A szálláshely üzemeltetője:

AVS Luxury 2021 Kft..
Székhely: 8600 Siófok, Petõfi sétány 6741. hrsz.
Cégjegyzékszám: 01-09-381404
Adószám: 29158274-2-14
Telefonszám: +36704661123
e-mail: avilla@avillasiofok.hu

Az ÁSZF megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és az AvillaThanoffer Siófok szálláshelyből való kizárást és az azonnali eltávolítást vonhatja maga után. Ilyen esetben a szállóvendéget nem illeti meg semmilyen kártérítés. 

Érvényes 2021.04.01-től visszavonásig.

Szerződő felek

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a harmadik fél közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 1. A szolgáltatás

Az Avilla Thanhoffer Siófok a visszaigazolásban megadott szolgáltatási díj ellenében biztosít a Megrendelő részére szállást és egyéb szolgáltatásokat. A szolgáltatási díj magában foglalja a villa, valamint berendezési és felszerelési tárgyainak használati díját, beleértve vendégenként egy garnitúra ágyneműhuzatot, kéztörlőt és fürdőlepedőt, illetve a használat során felmerülő közüzemi költségeket továbbá a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások, ellátások díját. Az Avilla Thanhoffer Siófok napi takarítást biztosít, ágynemű- és törölközőcserét. A szolgáltatási díj feljogosítja a szállóvendégeket a tartózkodási idő alatt a Villa alapszolgáltatásainak nyitvatartási időn belüli térítésmentes igénybevételére. A tartózkodási idő alatt a Villa, valamint az azt körülvevő kert a szállóvendég kizárólagos használatában van. A Villa személyzete jogosult a lakott szobákba, lakosztályokba a szállóvendég távollétében is bármikor belépni karbantartás, takarítás vagy ellenőrzés céljából.

 1. A foglalás; fizetési feltételek

Foglalását a visszaigazolásban meghatározott előleg határidőig történő átutalásával véglegesítheti. A visszaigazolást az email címére küldjük ki és foglalását kizárólag a fizetési határidőig befizetett előleg esetén tekintjük érvényesnek. Kedvezményes csomag foglalása esetén a csomag részekre nem bontható, csak a kiírásban szereplő időtartamra, létszámra és tartalomra vonatkozik a kedvezmény. A Villa a szolgáltatási díjon felül a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelő összegű idegenforgalmi adót számít fel. A Villa által szervezett fakultatív programok igénybevételének módjáról és a részvételi díjakról a szállóvendégek külön programajánlatból tájékozódhatnak. Az igénybe vett többletszolgáltatások díja a helyszínen fizetendő. A Villa aktuális árlistája a www.avillasiofok.hu oldalon és a recepción tekinthető meg. Esetleges eltérés esetén minden esetben a recepción kifüggesztett árak az érvényesek.

 1. A foglalás módosítása vagy lemondása

A vendég foglalását 7 nappal az érkezési dátum előtt szabadon lemondhatja, utána fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke a foglalás összegének 100%-a. A megrendelő a foglalás teljes vagy részleges lemondását, módosítását írásban (e-mail, fax), a foglalási szám feltüntetésével jelentheti be a Villa. „No show” (azaz lemondás nélküli távolmaradás) esetén a foglalás összegének 100%-a meghiúsulási kötbérnek minősül, a Villa pedig jogosult a szolgáltatást a visszaigazolt érkezés másnapjától más megrendelőnek kiadni.

Egyes akciós csomagajánlatok esetén az előleg befizetési és lemondási feltételek a fentiektől eltérhetnek, az eltérő feltételek az avillasiofok.hu oldalon az aktuális akciós ajánlatoknál megtekinthetők.

A megrendelt és visszaigazolt időpontnál későbbi bejelentkezés vagy korábbi kijelentkezés nem jogosítja fel a Megrendelőt semmilyen díj visszatérítésére.

Az Avilla Thanhoffer Siófok írásos nyilatkozattal akkor mondhatja le a foglalást, ha olyan elháríthatatlan külső körülmény merült fel, mely kizárja a szolgáltatás rendeltetésszerű használatát és nem képes más, hasonló felszereltségű és komfortfokozatú egységet biztosítani. Amennyiben arra lehetőség van, a köteles – haladéktalanul értesítve a Megrendelőt – akár magasabb, akár alacsonyabb felszereltségű és komfortfokozatú szolgáltatást felajánlani. A szolgáltató ilyenkor a megrendelő választása szerint vagy késedelem nélkül visszafizeti a már befizetett szolgáltatási díjat, vagy azt a módosított foglalás díjába kezelési költség felszámítása nélkül beszámítja.

4.Árak

Az aktuális szobaárak és egyéb szolgáltatások árai a szálloda honlapján, a szállodai szobákban és/vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Amennyiben az egyes – szolgáltatások árait rögzítő – források adatai között eltérés mutatkozik, úgy a honlapon szereplő árak az irányadóak. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.

5.Az érkezés és a távozás

A szállást az érkezés napján délután 15.00 órától lehet elfoglalni és a kiutazás napján délelőtt 10.00 óráig kell elhagyni. Érkezéskor a szállóvendégek a recepciónál kötelesek bejelentkezni, ami a szállóvendéghez érkező látogató vendégre is vonatkozik. A bejelentőlap szállóvendég általi előzetes kitöltésének elmulasztásából fakadó várakozási időért a szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A szállóvendég a szállás elfoglalását követő 1 órán belül a recepción írásban jelezheti a szálláshelyen tapasztalt hiányosságokat, amelyeket a szolgáltató lehetőség szerint pótol. A foglalt szobák bútoraiban eszközeiben dekorációs elemeiben a nem rendeltetés szerű használatból eredendően keletkező káreseményért a szolgáltatást igénybe vevő anyagi felelőséggel tartozik. A kiutazáskor tapaszalt hiányokat az Avilla Thanfoffer Siófok vendégével szemben kártérítés jogcímen érvényesítheti.

Távozás a recepción történő kijelentkezés után történhet, miután megtörtént a számla rendezése és a kulcsok leadása. Elveszett kulcsért pótlási díjat számítunk fel. 

6.Az Avilla Thanoffer Siófok felelősége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta. A Szolgáltató a következményi károkért (pl. elmaradt haszon) való felelősségét kizárja. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak – kivéve értéktárgyak (pl. ékszerek, órák, mobil eszközök, laptop, telefon és azokhoz kapcsolódó eszközök és alkatrészek), értékpapírok, készpénz – bizonyított módon a Szolgáltató vagy munkavállalója hibájából történő elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, de csak abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére egyértelműen jogosultnak tarthatott. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az tizszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb. Ezt meghaladóan a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja, kivéve az azon károkért való felelősséget, amely a Ptk. szerint nem zárható ki, illetőleg nem korlátozható.

7.Közlekedés

Minden szoba bérléshez 1 parkolót biztosít a szolgáltató díjmentesen. Parkolni kizárólag a Villához tartozó az arra a célra kijelölt helyen lehet. A gépkocsikkal füves területen és az úton parkolni tilos! A növényzetben okozott károkért a károkozó kártérítési felelősséggel tartozik. A területre csak az előzetesen, a bejelentőlapon regisztrált, arra jogosult járművek behajtását engedélyezi. 

 1. A Megrendelő kötelességei, házirend

Vendégeink nyugalma érdekében este 22.00 óra után a szobákba hangoskodni tilos, ideértve a közösségi teret szivarszobát kertet, teraszt.

Háziállat hozatala nem engedélyezett. A kijelölt helyek kivételével tilos a dohányzás! Tűz esetén a recepciót azonnal értesíteni kell! A szállóvendég tűzijátékhoz, egyéb engedélyköteles és veszélyes tevékenységhez köteles a Villapark írásos hozzájárulását kérni továbbá a hatósági engedélyek beszerzéséről gondoskodni.

 1. Háziállatok

A Szolgáltató szálláshelyére háziállat nem vihető.

 1. Pótágyazás

Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges

11.Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekszenek. Megegyezés hiányában a felek kikötik a Tatabányai Városi Bíróság és a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos és értelemszerű illetékességét.

Megrendelő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek tekinti, azokról az Avilla Thanhoffer Siófok szolgáltatásait vele együtt igénybe vevő más személyeket is tájékoztatja. Ennek elmulasztásából fakadó követelések tekintetében sem a megrendelő, sem a szállóvendég nem hivatkozhat az ÁSZF feltételeinek nem ismeretére.

Az ÁSZF megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és az Avilla Thanhoffer Siófok-ból való kizárást és az azonnali eltávolítást vonhatja maga után. Ilyen esetben a szállóvendéget nem illeti meg semmilyen kártérítés.

Az AVS Luxury 2021 Kft. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a GDPR rendelkezései szerint kezeli a birtokába kerülő adatokat. Regisztrációs számunk: NAIH-72299/2014. Az NTAK törvényi megfeleléseként végzi bejelentkezéskor az okmányok digitalizálását, az adatokat a GDPR szabályai szerint kezeli és az NTAK törvény által tárolásra elő nem írt adatokat törli, nem tárolja.

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 1. Adatkezelő

AVS Luxury 2021 Kft..
Székhely: 8600 Siófok, Petõfi sétány 6741. hrsz.
Cégjegyzékszám: 01-09-381404
Adószám: 29158274-2-14
Telefonszám: +36704661123
e-mail: avilla@avillasiofok.hu

(a továbbiakban: a “Szálloda” vagy “Avilla Tanhoffer Siófok”)

A Szálloda tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Szálloda hivatalos weboldalán elektronikusan, illetve a Avilla Tanhoffer Siófok-ban papírlapon is elérhető.

A Szálloda, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban: “Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Szálloda által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Szálloda a Vendéget előzetesen tájékoztatja.Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Szálloda az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot a Szálloda kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Avilla Tanhoffer Siófok csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatnak érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szálloda az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kér, illetőleg lehetőséget biztosít számár, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Avilla Tanhoffer Siófok tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Szálloda megbízásában, vagy a Szállodával munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 1. Fogalommagyarázat

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatban hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – ,valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítás, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-  vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III. Adatkezelések

III.1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a AVS Luxury 2021 Kft. a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeink teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

III.1.1. Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú)vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szálloda az alábbi adatokat rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • megszólítás (nem kötelező mező);
 • keresztnév;
 • vezetéknév;
 • cím(cím, település, irányítószám, ország);
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • mobiltelefonszám (nem kötelező mező);
 • hitelkártya/bankkártya típusa
 • hitelkártyaszám/bankkártya szám;
 • hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve;
 • hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma;
 • hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyatársaság által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok).

III.1.2. Bejelentő lap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szálloda az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

 • családi és utónév;
 • lakcím;
 • állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyekre vissza nem vezethetően kezelt adat);
 • születési hely és idő;

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

 • a természetes személyazonosító adatokon kívül, az 
 • úti okmány (útlevél) azonosító adata
 • szálláshely címe
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • vízum, tartózkodási engedély száma,
 • beutazás időpontja, helye

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.
Az EGT tagállamai:

 • az Európai Unió tagállamai,
 • Izland, Liechtenstein és Norvégia, mint részes tagállam,
 • valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szálloda a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

III. 2. Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott bank – , hitelkártya/bankszámla adatok a Társaság csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjáról tájékozódhat.

III.3. Vendég kérdőív, értékelő rendszer

A Szálloda a szolgáltatásairól a Avilla Tanhoffer Siófok-nál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor a Vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:
név;
látogatás dátuma;
szobaszám;
elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám).

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a Társaság által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.
Az így kapott véleményeket,és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Társaság statisztikai célokból is felhasználhatja.
A Vendégkérdőív kitöltésével megadott személyes adatokat a Társaság a panasz kivizsgálását követő 5(öt)munkanapon belül törli.

III.4. Kamerarendszer

A Szálloda területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében, kizárólag a bejárat előtt, illetve a mélygarázs területén.
A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.
A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást a Szállodától kaphat.

III.5. Facebook oldal

Az adatkezelés célja a Avilla Tanhoffer Siófokweboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

A Szálloda Facebook oldalán a “tetszik” / “like” – linkre kattintással az érintett hozzájárul  a Szálloda híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A Avilla Tanhoffer Siófoka Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Társaság mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

III.6. Weboldal látogatási adatok

III.6.1. Hivatkozások és linkek
AzAvilla Tanhoffer Siófokweboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Szálloda üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Szállodának nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

III.6.2. Analitika, cookie-k

A Társaság a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalainak, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élmények fokozása érdekében. Az AVS Luxury 2021 Kft. az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztás segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

III.7. Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a Szállodával. Az üzeneteket a Szálloda az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválja, és 3 (három)évig tárolja.

III.8. Állásra jelentkezők adatainak kezelése

Az AVS Luxury 2021 Kft. -hez bármilyen formában álláskeresési céllal továbbított önéletrajzokban lévő személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Az adatkezelés célja a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Amennyiben az érintett az ilyen személyes adatok kezelését kifejezetten megtiltja, az ilyen adatokat a Szálloda törli. Amennyiben az adatok törlését a jelentkező nem kéri, úgy az adatok az önéletrajz és az abban szereplő adatok – amennyiben nem konkrét álláshirdetésre jelentkezett a személy – a megküldéstől számított 1 éven belül automatikusan törlésre kerülnek. A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzai az állást betöltő személy kiválasztása után azonnal törlésre kerülnek.

A Társaság a jelentkezők önéletrajzát és /vagy az abban szereplő személyes adatokat harmadik személyek felé csak a jelentkező kifejezett előzetes engedélyével továbbítja.

 1. Adatbiztonság

IV.1. Egyéb biztonsági tevékenységek

A Szálloda biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

A Szálloda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, sérülés továbbá alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

 1. Adattovábbítás

Az Avilla Tanhoffer Siófokjogosult a részére átadott személyes adatokat az adott nyereményjáték szervezésében részt vevő üzleti partnerek részére átadni, akik az átadott adatok kezelésére kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon jogosultak. Az ilyen adattovábbításra kizárólag akkor van lehetőség, ha arról az érintettet, az adott szolgáltatás igénybevételénél, vagy nyereményjátékban, törzsvendégprogramban való részvételnél előzőleg tájékoztatták.

A Szálloda az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az AVS Luxury 2021 Kft. fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

 1. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

VI.1. Tájékoztatás

Az érintett a Szálloda e-mail címére, vagy az AVS Luxury 2021 Kft. nevére és címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Szálloda – tájékoztatást ad az érintett által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szálloda az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárításra megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Avilla Tanhoffer Siófok írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

 1. 2. Helyesbítés 

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak,és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szálloda rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szálloda helyesbíti.

A helyesbítésről a Szálloda értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a VII.1. pontban foglaltak irányadóak.

VI.3.Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése, és zárolása , az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Adatvédelmi törvény 17.§ -21. §-ban foglaltak irányadóak.

VI.4. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Szálloda ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22.§-ban , a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény Első Könyv , harmadik rész, XII. Címében (2:51.§ – 2:54.§) foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

VI.5. Kártérítés és sérelemdíj

Ha a Szálloda az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, a Szállodától sérelemdíj követelhető.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az érintettel szemben a Szálloda felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és a Szálloda köteles megfizetni az érintetteknek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Szálloda mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból származott.

VII. Egyéb rendelkezések

Az AVS Luxury 2021 Kft. fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. mely módosításról az érintetteket értesíti.

A Szálloda a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila
Levelezési cím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest , Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1)  391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu